Комерційне найменування як засіб індивідуалізації

Важливим є питання можливості захисту власником свого комерційного найменування. Так, наприклад, на відміну від іншого об’єкту прав інтелектуальної власності – авторських прав, використання комерційного найменування може визнаватися неправомірним одночасно і за законодавством про право інтелектуальної власності на комерційне найменування, і за законодавством про захист економічної конкуренції.

Статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» визначено, що неправомірним є використання комерційного (фірмового) найменування без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який почав його використовувати раніше або схожі позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання. Згідно з положеннями вказаного Закону таке неправомірне використання визнається недобросовісною конкуренцією.

Отже, з метою захисту прав на комерційне найменування власник може звертатись як до суду, так і до Антимонопольного комітету України.