Курс з прав людини за співавторством адвоката «ENGARDE» проходить апробацію

Ірина Шевчук, адвокат «ENGARDE» та експерт Ради Європи з прав людини, стала співавтором дистанційного навчального курсу «Трудові права в світлі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод». Курс розроблений в рамках програми Ради Європи HELP.

Апробація курсу проходить 18 жовтня 2016 року серед групи українських суддів з метою отримання зворотного зв’язку. Ідеї та зауваження суддів слугуватимуть справі покращення курсу та приведення його у відповідність до запитів потенційних слухачів.