Чи друг, чи ворог, чи так… Чим є юридична преса для юридичного бізнесу

1. Яку роль сьогодні відграє юридична преса в юридичному бізнесі?

Як новий гравець українського юридичного ринку, ENGARDE розуміє, що юридичні ЗМІ є потужним інструментом комунікацій з колегами, клієнтами та суспільством. Вони допомагають в реалізації стратегічних завдань фірми, сприяє становленню опосередкованого діалогу з боку фахівців, які з’являються в новому організаційному статусі, та асоціювати свій зв’язок з новим брендом. Якщо говорити про практичні аспекти співпраці, то нам з Андрієм Вишневським, що знані в юридичній спільноті як окремі фахівці завдяки практичному досвіду і репутації, на сьогодні важливо донести ідею та філософію нової фірми, «достукатися» до широких кіл громадськості через компетентні джерела професійної інформації, яким довіряють наші колеги та клієнти.

2. Як може юридична преса допомогти юридичним компаніям у бізнесі?

На жаль, наше активне сьогодення, що потребує спілкування з клієнтами, майже не залишає часу на «живе» спілкування з колегами. Тому юридичні ЗМІ виступають нині своєрідним форумом і площиною для фахових компетенцій для всіх нас, що стимулюють опосередковане спілкування через плюралізм думок, критичний погляд на стан речей, обмін новинами та ідеями. Приємно що на сторінках юридичних видань заявляється щоразу більше фото і прізвищ колег в якості авторів матеріалів, організаторів та учасників інформаційних приводів, а це є свідченням того, що кожен з нас за бажання та власної ініціативи може висловлювати свою фахову думку і співпрацювати з редакцією у напрямку створення якісного змісту видання та якісних аналітичних матеріалів. Серед особливостей сучасної юридичної преси слід відзначити відхід від академічного стилю викладу інформації – фахові ЗМІ все менше виступають у якості «юридичної трибуни», а цікавляться практичними питаннями розвитку професії та бізнесу. Для мене як для співвласника і менеджера юридичної фірми на сьогодні вкрай важливо отримувати практичну інформацію зі стратегічних питань розвитку юридичної практики, репутаційного, адміністративного та фінансового управління юридичним бізнесом, оперативно відслідковувати цікаві і корисні відомості щодо «юридичної кухні», аналізувати й переймати найбільш вдалі «рецепти» від гравців юридичного ринку.

3. Чи може юридична преса завадити юридичним компаніям у бізнесі? Якщо так, то як?

Упереджений підхід фахової преси одна з найбільш небажаних завад для «здорової» атмосфери юридичного ринку і бізнесу. Вкрай важливою є об’єктивність та неупередженість видань незалежно від їх приналежності чи асоціації з тими чи іншими особами чи бізнес-структурами. Редакційні матеріали мають бути відкритими, мати критичний неупереджений погляд на факти, містити професійні висновки. Юридична преса та її інформаційні продукти мають сприяти консолідації ринку, а не створювати на ньому напруження і провокації. Слід запобігати фаворитизму і забезпечувати рівний доступ для компетентних думок на шпальтах видань незалежно від статусу фірм чи регалій окремих фахівців. Спілкування з пресою і взаємини колег на сторінках юридичних ЗМІ обов’язково мають будуватися на стандартах професійної етики, взаємоповаги та терпимості, щоб кожна дискусія на папері була конструктивною.

4. Ваша фірма будує взаємини з юридичною пресою?

Ми поважаємо роботу редакцій і журналістів, тому в основу співпраці з юридичною пресою покладаємо відкриті партнерські стосунки. Як і у взаєминах з клієнтом, для якого важлива оперативність, швидка реакція та особистий контакт, ми намагаємося збалансовувати свій час для спілкування зі ЗМІ, дотримуватися домовленостей та строків. При цьому ми віддаємо собі звіт у тому, що без інвестицій часу, знань, зусиль і зворотнього зв’язку налагодження ефективної співпраці з пресою малоймовірне.