Юридичний бізнес та політика

На сьогодні юридичний бізнес окрім того, що виявив себе як самостійний динамічний напрямок зі своїми можливостями і перспективами, став серйозною складовою українського бізнесу в цілому. При цьому він не тільки залежить від економічної і соціальної кон’юнктури суспільства, але й має всі законні і моральні підстави для того, щоб провокувати позитивні зміни в ньому.

З одного боку, незаперечним є те, що юриспруденція має прямий вплив на розвиток законодавства та законотворчий процес в державі, що, в свою чергу, сприяє розкриттю потенціалу політичної влади в Україні. З іншого боку – єдиним способом обмеження політичної влади є верховенство права та його панування у суспільному житті. Адже в правовій державі закон, прийнятий верховним органом влади при суворому дотриманні всіх конституційних процедур, не може бути відмінений, змінений або призупинений актами виконавчої влади.

Не слід також забувати, що закони приймаються депутатами, які виражають суспільні інтереси і є представниками певних політичних сил, в яких постійно виникає необхідність в отриманні кваліфікованої і своєчасної правової допомоги. Якщо ж цілі, які сповідують народні обранці, спрямовані на користь бізнесу і суспільства, то юридична спільнота йде назустріч політикам, допомагаючи фаховою порадою.

Для реалізації будь-якого законопроекту, обґрунтування доцільності його прийняття та формування правової оцінки його ролі в системі законодавства в цілому виникає необхідність вирішення багатьох юридичних питань, що є під силу тільки юристам-професіоналам, які мають практичний досвід, «відточені» технології і можливість постійно підвищувати свою кваліфікацію. Іншими словами юридичний консалтинг на сьогодні є невід’ємною частиною великої політики, спрямовуючи її в русло законотворчого процесу як єдиного законного способу формування правової держави і, відповідно, найбільш ефективного способу реалізації політичної влади. Що ж стосується ролі депутатів в законотворчому процесі, то, безумовно, позитивним вбачається наявність юридичної освіти у народних обранців, оскільки наявність кваліфікованих юридичних знань дозволяє більш результативно та ефективно впливати на законотворчий процес і вдосконалювати законодавчу базу України.